นิสสันป้ายเเดง นาวาร่า NP300 ส่วนลดสูง 200,000 บาท

เอกสารสำหรับจัดไฟแนนซ์

เอกสารสำหรับจัดไฟแนนซ์ กรณีบุคคลธรรมดา (ผู้ซื้อ,ผู้ค้ำ)

สำเนาบัตรประชาชน 4ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 4ชุด
สลิแเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
แผนที่บ้าน/ที่พักปัจจุบัย 1 ชุด
แผนที่ที่ทำงาน 1 ชุด

เอกสารจัดไฟแนนซ์ กรณีนิติบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจฯ 4 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจฯ 4ชุด
หนังสือรับรองบริษัทฯ (ไม่เกิน 1 เดือน) 4ชุด
ภพ. 20 3 ชุด
สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
แผนที่บ้าน/ที่พักปัจจุบันของกรรมการฯ 1 ชุด
แผนที่ที่ตั้งกิจการ 1 ชุด